ZorgconnexxionOver ons

Over ons

Wij zijn Sascha (links) en Francis (rechts). Samen hebben wij Zorgconnexxion opgericht. Met onze achtergrond in de zorg en in de arbeidsbemiddeling is onze gezamenlijke ambitie ontstaan:

De kwaliteit van zorg waarborgen door een verbindende factor in de zorg te zijn tussen goed opgeleide zorgprofessionals enerzijds en zorginstellingen anderzijds.

Onze visie en missie luidt als volgt:

Visie:

Voor ieder mens geldt dat Zorg beschikbaar moet zijn op het moment dat iemand dat nodig heeft, zorg in welke vorm dan ook. Naarmate mensen ouder worden zal er steeds vaker een beroep worden gedaan op de zorg. Door de sterke vergrijzing neemt de behoefte aan zorg de komende decennia steeds verder toe. We zien nu al enorme capaciteitsproblemen ontstaan in de ouderenzorg, die worden de komende tijd alleen maar groter. De maatschappij is momenteel in rap tempo aan het veranderen. Dit heeft een directe invloed op de zorg. Om de zorg voor iedereen te blijven waarborgen is het van belang dat we de feiten onder ogen zien. Uiteraard moet de zorg wel betaalbaar blijven.

Wij zien graag een wereld waarin zorgverleners zonder druk hun werk goed kunnen uitvoeren waardoor de kwaliteit van zorg voor de patiënt gewaarborgd blijft.

Missie:

Wij willen graag het maatschappelijk belang dienen door een bijdrage te leveren aan een oplossing voor het schrijnende personeelstekort in de gezondheidszorg. Dit doen wij onder andere door het detacheren van zorgverleners uit Indonesië voor zorginstellingen in Nederland.

We willen een duurzame bijdrage leveren aan de capaciteitsproblemen in de zorg. Dit willen we bereiken door o.a. goed opgeleide verpleegkundigen uit Aziatische landen de mogelijkheid te bieden om voor een bepaalde tijd in Nederland te komen werken, m.n. uit Indonesië. De opleiding in Indonesië staat hoog aangeschreven en er is geen tekort aan verplegend personeel in dat land. Verpleegkundigen doen hier in Nederland meteen de nodige kennis en ervaring op, waar ze later in eigen land weer van profiteren.

Naast het detacheren van zorgverleners uit Indonesië bemiddelen wij ook goed opgeleide zelfstandige zorgprofessionals waardoor wij zorg op maat aan kunnen bieden.

Vragen?

Stel ze hier

Bezoekadres

Voermanweg 654
3067 JW Rotterdam

Contact

+31 88 892 5000
info@zorgconnexxion.nl